EBOOK Edebiyat ve Kuramlar

  • 258
  • Edebiyat ve Kuramlar
  • Fatma Erkman-Akerson
  • Turkish
  • 20 July 2019
  • null

Fatma Erkman-Akerson Ì 0 Read

Read Edebiyat ve Kuramlar 100 Read Í PDF, DOC, TXT or eBook Ì Fatma Erkman-Akerson Fatma Erkman-Akerson Ì 0 Read Edebiyat üzerine çağlar boyunca neler düşünülmüş edebiyattan neler beklenmiş Bu kitap işte bu sorulara cevap arıyor Sümerlerden başlayarak Eski Yunan Ortaçağ İslam düşünürleri Aydınlanma Romantik Akımlar Ondokuzuncu yüzyılın tarihsel bakış açıları Tanzimat döne.

Read Edebiyat ve KuramlarEdebiyat ve Kuramlar

Read Edebiyat ve Kuramlar 100 Read Í PDF, DOC, TXT or eBook Ì Fatma Erkman-Akerson Fatma Erkman-Akerson Ì 0 Read Ve Şinasi'ye Auerbach'a ve Bakhtin'e varıyor Çağdaş akımlarla eski bakış açıları ve Batı kaynaklı eleştiri akımları ile Doğu kaynaklı anlayışlar arasındaki köprüleri kurmaya çalışıyor Edebiyat eleştirisi ile ilgilenenler için vazgeçilmeyecek bir başvuru kitabı.

Read Í PDF, DOC, TXT or eBook Ì Fatma Erkman-Akerson

Read Edebiyat ve Kuramlar 100 Read Í PDF, DOC, TXT or eBook Ì Fatma Erkman-Akerson Fatma Erkman-Akerson Ì 0 Read Mi Yirminci yüzyılın yazar metin toplum ve okur odaklı yaklaşımları Yapısalcılık Göstergebilim Postmodernizm gibi dönemeçlerde yoğunlaşıyor Gilgameş'ten Aristoteles'ten Dante'den İbni Sina ve İbni Kuteybe'den Vico'dan geçerek çağdaş eleştiri kuramlarına Namık Kemal'e.