E–pub Free Hollendartida i Norge 1550–1750 BY Margit Løyland


1 thoughts on “E–pub Free Hollendartida i Norge 1550–1750 BY Margit Løyland

  1. says: E–pub Free Hollendartida i Norge 1550–1750 BY Margit Løyland

    Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook à Margit Løyland Margit Løyland à 4 review E–pub Free Hollendartida i Norge 1550–1750 BY Margit Løyland Boka ga et godt overblikk over Hollendertiden og forholdet mellom Norge og Nederland og et greit innblikk i handel manufaktur de involvertes hverdagsliv og hvordan nordmenn emigrerte til Amsterdam Boka er lettlest og skrev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Summary Hollendartida i Norge 1550–1750

Read & Download Ó Hollendartida i Norge 1550–1750 Fekk nederlandske stadnamnVed å sjå nærare på kontakten mellom Norge og dei nederlandske småstatane i perioden 1550–1750 finn Løyland svaret Norske kvinner og menn søkte seg til dei nederlandske småstatane for å finne arbeid innanfor skipsfart handverk og hush

Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook à Margit LøylandHollendartida i Norge 1550–1750

Read & Download Ó Hollendartida i Norge 1550–1750 Kvifor er språket vårt så fullt av nederlandske ord og uttrykk Og kvifor har så mange nederlandskproduserte gjenstandar funne vegen til norske heimar Korleis kan det ha seg at så mange innbyggjarar i Norge har nederlandske etternamn og at øyer og havområde i nord

Margit Løyland à 4 review

Read & Download Ó Hollendartida i Norge 1550–1750 Ald Hollendarane søkte også til Norge Her fann dei etterspurde råvarer og hollandske skuter frakta tømmer og trelast frå Norge og ut i verda lenge før vi fekk vår eigen handelsflåte Dette har prega ettertida meir enn dei fleste er klar overBoka er rikt illustrert

  • Hardcover
  • 208
  • Hollendartida i Norge 1550–1750
  • Margit Løyland
  • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • 14 May 2020
  • 9788243006850